IMG

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Základní informace

Základní informace

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název: Obec Nošovice
Přidružené části: -
Adresa: Nošovice 58, 739 51 Dobrá
Telefon: +420 558 641 032, +420 558 641 332, +420 558 641 994 
E-mail: obec@nosovice.cz  
IČO: 00577049
DIČ: CZ00577049 
Číslo účtu: 28824781/0100 
ID datové schránky h3rbi5y 

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
Středa 8.00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.00 hod.

Statistické údaje

Počet částí: 1
Katastrální výměra 646 ha
Nadmořská výška: 346 m n. m.
Počet obyvatel: 1.024
Průměrný věk: -
Pošta: ano
Zdravotnické zařízení: ano
Policie: ano
Škola: ano
Vodovod: ano
Plynofikace: ano
Kanalizace (ČOV): ano

Obec Nošovice je základní územní samosprávný celek a tvoří součást vyššího územně samosprávného celku - Moravskoslezského kraje. Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek, kterému je svěřeno právo samostatně rozhodovat o svých záležitostech (samostatná působnost). Samosprávné celky vytvářejí vlastní orgány, jejichž prostřednictvím je výkon samosprávy uskutečňován. Územní samospráva může vydávat podzákonné právní předpisy. Postavení a působnost obce vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Znak a vlajka obce

znak obce

vlajka obce

Znakem obce Nošovice je štít ze 2/3 černý a 1/3 zlatý. V černém štítě, pod zlatou hlavou s křížem přeloženým zeleným krojidlem (1) a limpou (2), je dominantní zlatá nůše. Vlajkou obce Nošovice je list tvořen třemi svislými pruhy: žlutý, černý a žlutý v poměru 1 : 2 : 1. V prostředním černém poli je žlutá nůše, jakožto dominantní znamení obce. Poměr šířky k délce llstu je 2 : 3. Barvami obce Nošovice jsou zelená, žlutá (resp. zlatá) a černá. Více o symbolech obce Nošovice viz obecně závazná vyhláška č. 3/2010.

  1. Krojidlo (symbol zemědělství) – část pluhu ke zpracovávání půdy.
  2. Limpa (symbol pivovarnictví) – sladovnické hřeblo, lopatka k přehrabávání sladu při jeho sušení.

Pověst vypráví, že původní název obce Potměnošovice byl odvozen od toho, že místní lidé tajně v noci – tedy potmě – nosili v nůších sukno na panskou valchu, aby nemuseli platit vrchnosti poplatek. Tato pověst se stala námětem na vytvoření znaku obce, který vznikl v roce 1997 – v černém štítě pod zlatou hlavou s křížem přeloženým zeleným krojidlem a limpou (symboly zemědělství a pivovarnictví) je dominantní figura zlaté nůše. Více na obecních stránkách Historie a současnost.