IMG

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky & zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 14/2017 Sb.

... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

zákon č. 110/2019 Sb.

O zpracování osobních údajů

zákon č. 111/2019 Sb.

...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Místní vyhlášky

Číslo Název

2008/1

 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

2019/1

 kterou se stanoví společný školský obvod základní školy 

2019/2

 o místním poplatku ze psů

2021/1

 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

nařízení 2021/1

 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

2023/1

 o nočním klidu

2023/3

 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

2023/4  o místním poplatku ze vstupného
2023/5  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
2024/1  o  stanovení místních koeficientů daně z nemovitých věcí