Kalendář

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9
Pozvánka na Vánoční ladění
10 11
12
Pozvánka na benefiční koncert
13 14 15 16 17
Pozvánka na vánoční koncert na Pražmě
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

    Informace o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování odpadů včetně nákladů na provoz obecního systému za rok 2021      v Nošovicích 

     - Informace o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování odpadů, včetně nákladů na provoz obecního systému v roce 2021 v Nošovicích

       - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021    

         

 

Aktuální termíny svozu odpadu na území obce 

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Nošovice a následně jeho úhrada formou místního poplatku, případně uzavření smlouvy o provádění sběru, přepravy a zneškodnění odpadu, vyplývá z platných obecně závazných vyhlášek obce. Více na obecních stránkách Obecně závazné vyhlášky.

Odpadové hospodářství

Komunální odpad

ostatní odpad, který vám zbude po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod. To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice před vaším domem.
  • Nošovice střed: PÁTEK v sudém týdnu
  • Malé Nošovice: PÁTEK v lichém týdnu

Nebezpečný odpad

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu:  aktuální data dle oběžníku

rest. U lesa - Mališka 8.00 – 8.30 hod.
obecní úřad  8.40 – 8.55 hod.
rest. Radegastův šenk 9.05 – 9.20 hod.

Mezi nebezpečné odpady patří: zbytky barev, brzdová kapalina, ostatní motorové, převodové a mazací oleje, rozpouštědla, pesticidy, nádobky od sprejů, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek /z plastu, papíru, kovu/, akumulátory, sorbenty, zářivky, mrazničky, televizory, rádia, pračky, sporáky a jiné. Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby můžete odevzdat v lékárně nebo použít kontejner na léky v prostorech obecního úřadu.

Velkoobjemový odpad:  aktuální data viz Nošovický zpravodaj

RD čp. 302, p. Paško
Hotel Nošovice

RD čp. 85, p. Šnajder
chata Povodí Odry
bytový dům čp. 36

rest. Radegastův šenk
obecní úřad
RD čp. 21, p. Jopková

Do velkoobjemového kontejneru můžete uložit starý nábytek, matrace, textil, koberce apod. Využijte této nabídky a zbavte se všeho nepotřebného.

Separovaný odpad

tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET láhve, fólie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Tyto druhy odpadu se v naší obci třídí a ukládají do barevných nádob, na místech k tomu určených. Dle výtěžnosti separovaného odpadu je obec finančně odměněna viz smlouva o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů z obalů, uzavřená s firmou EKO-KOM, a.s., Praha.

Biologický odpad

tento odpad vzniká v domácnosti a na zahradě. Jedná se rostlinné zbytky z přípravy jídel, zbytky z pěstování různých plodin na zahradě nebo na poli, větve, listí, posečená tráva, hnůj z chovu hospodářských zvířat atd. Tento typ odpadů se dá účinně a jednoduše zužitkovat tzv. kompostováním, to je výrobou kvalitního kompostu vhodného při pěstování rostlin jako přírodní hnojivo. Kompostování v plastových kompostérech je přírodní, člověkem řízený proces, při kterém dochází k rozkladu biologických odpadu za přístupu vzduchu. Každá domácnost má k dispozici plastový kontejner o objemu 1000 l.

Každý z nás ve svých domácnostech vyprodukuje za jeden rok 200 až 320 kg odpadu. Z toho je 70 – 100 kg odpadů využitelných (papír, plasty, sklo, nápojový karton, kovy).

Pokud je vytřídíme do barevných kontejnerů nebo odneseme do výkupny, na sběrný dvůr nebo využijeme sběrovou akci v místě bydliště, umožníme recyklaci a další zpracování přibližně 1/3 našeho odpadu.

V roce 2008 vytřídil průměrný občan ČR 36 kg využitelného odpadu – to zahrnuje více než 17 kg papíru, téměř 8 kg plastu a přibližně 11 kg skla.

Biologický odpad

Biologický odpad

Sběr papíru

Do modrých nádob můžete odhodit:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte:

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Sběr papíru

Sběr skla

Do zelených nádob můžete odhodit:

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

Prosím, nevhazujte:

keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Sběr skla

Sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit:

PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte:

novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Sběr plastů

Sběr kovů

Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo na sběrné dvory. O tom, kdy bude probíhat tento sběr se dozvíte na vašem obecním úřadě.

Sběr kovů

Kompostování

Likvidace bioodpadů a úspěšné kompostování se provádí v plastových kompostérech. O pořízení kompostéru a o jeho používání se informujte na obecním úřadě. 

Pojízdná sběrna nebezpečných odpadů

Je speciálně upravený nákladní automobil vybavený speciálními kontejnery na nebezpečný odpad. Tyto sběrny zajíždí pravidelně do obcí, mají svůj jízdní řád a zastávky. O tom, kdy k vám sběrna přijede se opět dozvíte na vašem obecním úřadě.

Velkoobjemové kontejnery

Jak již název napovídá slouží k odkládání velkého odpadu, který se nevejde do běžných popelnic či kontejnerů. Nejčastěji je uvidíte na sběrných dvorech, nebo ve vašem okolí v době jarního úklidu, podzimní sklizně na zahrádkách, či rekonstrukci domu. Kontejnery mají objem od 5 až do 30 m3. O tom, kdy budou kontejnery přistaveny ve vašem okolí se opět dozvíte na vašem obecním úřadě.

Popelnice, kontejnery

  • Na odpad: plechové nebo plastové nádoby o objemu od 70 do 1.100 l. Nejčastěji mají šedou nebo černou barvu.
  • Na tříděný sběr odpadu: barevné nádoby o objemu od 240 l do 3 m3, někdy i více. Používají se plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem, nebo zvony - vždy záleží na tom, jaké auto tyto nádoby vyprazdňuje.
  • Na nebezpečné odpady: nádoby mají většinou dvojité stěny i dno, některé jsou ještě vyplněný nepropustnou fólií - to vše slouží k tomu, aby se zabránilo úniku nebezpečných látek. Tyto nádoby však nenajdete na ulici, pouze ve sběrnách nebezpečného odpad, protože sběr nebezpečného odpadu musí provádět vyškolená obsluha.

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.

Panáček

Pokud je se jedná o obaly od chemických výrobků, přečtěte si informace od výrobce, zda obal nevyžaduje specifický způsob nakládání. Pokud obsahuje nějaké nebezpečné látky, odnáší se do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory. Bližší informace se dozvíte na obecním úřadu.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!

Zelený bod

Výsledek soutěže

Obec Nošovice se umístila za rok 2007 v soutěži O keramickou popelnici na 9. místě ve výtěžnosti separovaného sběru odpadů (papír, sklo, plast, nápojový kartón) v kategorii do 4000 obyvatel.

Soutěž v rámci společného projektu podpory tříděného sběru realizují Moravskoslezský kraj, společnost EKO-KOM a Agentura pro regionální rozvoj.

Výsledek soutěže

NEBUĎTE LÍNÍ A TŘIĎTE ODPAD I VY!

PŘISPĚJETE TAK DO ROZPOČTU NAŠÍ OBCE.

Odkazy: ekokom, jak tridit.