IMG

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat > Veřejné zakázky

PVU - elektronický nástroj nové generace

Výkon činnosti TDS a BOZP pro stavbu Technické zázemí

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a výkonu činnosti koordinátora BOZP
11. 12. 2023 14:42

Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště

Rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště
25. 10. 2023 13:15

Dodávka elektromobilu

Dodávka elektromobilu
25. 08. 2023 13:05

Demolice objektů čp. 114 a 115 a zrušení studny v Nošovicích

Demolice objektů čp. 114 a 115 a zrušení studny v Nošovicích
20. 07. 2023 7:40

Instalace fotovoltaiky v Nošovicích na budově Radegastův šenk

Instalace fotovoltaiky v Nošovicích na budově Radegastův šenk
16. 02. 2023 8:41

Bytové domy pro seniory Nošovice

Bytové domy pro seniory Nošovice
29. 06. 2022 14:30

Odkanalizování Malých Nošovic - I. a II. etapa včetně ČOV – projektová příprava stavby

Odkanalizování Malých Nošovic - I. a II. etapa včetně ČOV – projektová příprava stavby včetně autorského dozoru
3. 05. 2022 15:38

Projektový manažer a investiční dozor projektu Odkanalizování obce Nošovice - část Malé Nošovice

Projektový manažer a investiční dozor projektu Odkanalizování obce Nošovice - část Malé Nošovice
20. 04. 2022 14:07

Využití dešťových vod - Nošovice

Využití dešťových vod - Nošovice
22. 12. 2021 10:42

Zvýšení turistické atraktivity obcí Milówka a Nošovice

Zvýšení turistické atraktivity obcí Milówka a Nošovice
22. 09. 2021 14:25

Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice

Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
31. 05. 2021 14:23

Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice

Dodavatel projektové dokumentace „Nájemní byty Nošovice“ – SP, BP, DUSP a PDPS.
24. 05. 2021 15:25

Pořízení nového vozidla JSDH Nošovice

Pořízení nového vozidla JSDH Nošovice
21. 05. 2021 9:00

Dodávka gastro zařízení do Radegastova šenku

Dodávka gastro zařízení do Radegastova šenku v Nošovicích
15. 10. 2020 8:09

Výstavba volnočasové odpočinkové zóny Radegastovy toulky v Nošovicích - místní část Malé Nošovice, k. ú. Nošovice

Výstavba volnočasové odpočinkové zóny Radegastovy toulky v Nošovicích - místní část Malé Nošovice, k. ú. Nošovice
20. 07. 2020 10:55

Obnova soustavy veřejného osvětlení Nošovice

Obnova soustavy veřejného osvětlení Nošovice
3. 07. 2020 10:35

Dodávka typového nábytku pro obec Nošovice

Dodávka typového nábytku pro obec Nošovice do objektu restaurace Radegastův šenk.
17. 04. 2020 12:33

Přeložka části vodního toku Osiník

Přeložka části vodního toku Osiník v k. ú. Nošovice za účelem výstavby komunitního domu pro seniory.
10. 03. 2020 8:59

Chodník a autobusová zastávka u restaurace Radegastův šenk, k. ú. Nošovice

Chodník a autobusová zastávka u restaurace Radegastův šenk, k. ú. Nošovice
18. 12. 2019 8:31

Výměna oken a dveří v budově obecního úřadu Nošovice

Výměna oken a dveří v budově obecního úřadu Nošovice
26. 07. 2019 10:16

Oprava fasády budovy Obecního úřadu obce Nošovice

Oprava fasády budovy Obecního úřadu obce Nošovice
25. 07. 2019 10:05

Vybudování nového dopravního hřiště u základní a mateřské školy Nošovice

Vybudování nového dopravního hřiště u základní a mateřské školy Nošovice
11. 06. 2019 16:12

Obnova části vnitřních prostor budovy základní a mateřské školy v Nošovicích

Obnova části vnitřních prostor budovy základní a mateřské školy v Nošovicích
11. 06. 2019 15:59

Modernizace části drátového rozhlasu záměnou za bezdrátový a rozšíření bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS Varovný a informační systém obyvatelstva v obci Nošovice

Modernizace části drátového rozhlasu záměnou za bezdrátový a rozšíření bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS Varovný a informační systém obyvatelstva v obci Nošovice.
29. 04. 2019 10:30

"Rekonstrukce areálu Radegastův šenk"

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, kdy se bude jednat o změnu dokončené stavby. Cílem rekonstrukce a rozšíření objektu včetně vybudování objektů zahradního příslušenství je navýšit potřebné kapacity budovy, zvýšit současný standart vnitřního prostředí a množství poskytovaných služeb. Je tím sledována podpora života v obci, ale také podpora místního turismu. Záměrem je zejména vytvoření kvalitní restaurace, zlepšení zázemí i přístupu do místního společenského sálu, zkvalitnění ubytovacích prostor, vytvoření nových prostor pro pořádání menších konferencí, soukromých či firemních akcí, či jiných volnočasových aktivit. Navrhovanými úpravami dojde k posílení funkce veřejného stravování a funkce kulturně – vzdělávací. Nově bude objekt sloužit i ke sportovním účelům (bowling, případně prostor dětského hřiště) a v části pro bydlení (byt správce / personálu). Na řešenou stavbu se nevztahují ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči. Rozšířením podkrovních prostor (severní část) a vybudováním k nim přilehlé nástavby bowlingu vzniknou nové prostory pro veřejnost (společenská část) s kapacitou až 70 osob. Využitím stávajících půdních prostor nad 2.NP (jižní část) vzniknout 2 bytové jednotky.
18. 05. 2018 12:00