Kalendář

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9
Pozvánka na Vánoční ladění
10 11
12
Pozvánka na benefiční koncert
13 14 15 16 17
Pozvánka na vánoční koncert na Pražmě
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

PVU - elektronický nástroj nové generace

Bytové domy pro seniory Nošovice

Bytové domy pro seniory Nošovice
29. 06. 2022 14:30

Odkanalizování Malých Nošovic - I. a II. etapa včetně ČOV – projektová příprava stavby

Odkanalizování Malých Nošovic - I. a II. etapa včetně ČOV – projektová příprava stavby včetně autorského dozoru
3. 05. 2022 15:38

Projektový manažer a investiční dozor projektu Odkanalizování obce Nošovice - část Malé Nošovice

Projektový manažer a investiční dozor projektu Odkanalizování obce Nošovice - část Malé Nošovice
20. 04. 2022 14:07

Využití dešťových vod - Nošovice

Využití dešťových vod - Nošovice
22. 12. 2021 10:42

Zvýšení turistické atraktivity obcí Milówka a Nošovice

Zvýšení turistické atraktivity obcí Milówka a Nošovice
22. 09. 2021 14:25

Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice

Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
31. 05. 2021 14:23

Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice

Dodavatel projektové dokumentace „Nájemní byty Nošovice“ – SP, BP, DUSP a PDPS.
24. 05. 2021 15:25

Pořízení nového vozidla JSDH Nošovice

Pořízení nového vozidla JSDH Nošovice
21. 05. 2021 9:00

Dodávka gastro zařízení do Radegastova šenku

Dodávka gastro zařízení do Radegastova šenku v Nošovicích
15. 10. 2020 8:09

Výstavba volnočasové odpočinkové zóny Radegastovy toulky v Nošovicích - místní část Malé Nošovice, k. ú. Nošovice

Výstavba volnočasové odpočinkové zóny Radegastovy toulky v Nošovicích - místní část Malé Nošovice, k. ú. Nošovice
20. 07. 2020 10:55

Obnova soustavy veřejného osvětlení Nošovice

Obnova soustavy veřejného osvětlení Nošovice
3. 07. 2020 10:35

Dodávka typového nábytku pro obec Nošovice

Dodávka typového nábytku pro obec Nošovice do objektu restaurace Radegastův šenk.
17. 04. 2020 12:33

Přeložka části vodního toku Osiník

Přeložka části vodního toku Osiník v k. ú. Nošovice za účelem výstavby komunitního domu pro seniory.
10. 03. 2020 8:59

Chodník a autobusová zastávka u restaurace Radegastův šenk, k. ú. Nošovice

Chodník a autobusová zastávka u restaurace Radegastův šenk, k. ú. Nošovice
18. 12. 2019 8:31

Výměna oken a dveří v budově obecního úřadu Nošovice

Výměna oken a dveří v budově obecního úřadu Nošovice
26. 07. 2019 10:16

Oprava fasády budovy Obecního úřadu obce Nošovice

Oprava fasády budovy Obecního úřadu obce Nošovice
25. 07. 2019 10:05

Vybudování nového dopravního hřiště u základní a mateřské školy Nošovice

Vybudování nového dopravního hřiště u základní a mateřské školy Nošovice
11. 06. 2019 16:12

Obnova části vnitřních prostor budovy základní a mateřské školy v Nošovicích

Obnova části vnitřních prostor budovy základní a mateřské školy v Nošovicích
11. 06. 2019 15:59

Modernizace části drátového rozhlasu záměnou za bezdrátový a rozšíření bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS Varovný a informační systém obyvatelstva v obci Nošovice

Modernizace části drátového rozhlasu záměnou za bezdrátový a rozšíření bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS Varovný a informační systém obyvatelstva v obci Nošovice.
29. 04. 2019 10:30

"Rekonstrukce areálu Radegastův šenk"

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, kdy se bude jednat o změnu dokončené stavby. Cílem rekonstrukce a rozšíření objektu včetně vybudování objektů zahradního příslušenství je navýšit potřebné kapacity budovy, zvýšit současný standart vnitřního prostředí a množství poskytovaných služeb. Je tím sledována podpora života v obci, ale také podpora místního turismu. Záměrem je zejména vytvoření kvalitní restaurace, zlepšení zázemí i přístupu do místního společenského sálu, zkvalitnění ubytovacích prostor, vytvoření nových prostor pro pořádání menších konferencí, soukromých či firemních akcí, či jiných volnočasových aktivit. Navrhovanými úpravami dojde k posílení funkce veřejného stravování a funkce kulturně – vzdělávací. Nově bude objekt sloužit i ke sportovním účelům (bowling, případně prostor dětského hřiště) a v části pro bydlení (byt správce / personálu). Na řešenou stavbu se nevztahují ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči. Rozšířením podkrovních prostor (severní část) a vybudováním k nim přilehlé nástavby bowlingu vzniknou nové prostory pro veřejnost (společenská část) s kapacitou až 70 osob. Využitím stávajících půdních prostor nad 2.NP (jižní část) vzniknout 2 bytové jednotky.
18. 05. 2018 12:00

Ubytování pro seniory v Nošovicích - zpracování projektové dokumentace

Zpracování objemové a zastavovací studie, společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
19. 12. 2016 8:51