Vyhledat v textu

Kalendář

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

PVU - elektronický nástroj nové generace

Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice

Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
31. 05. 2021 14:23

Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice

Dodavatel projektové dokumentace „Nájemní byty Nošovice“ – SP, BP, DUSP a PDPS.
24. 05. 2021 15:25

Pořízení nového vozidla JSDH Nošovice

Pořízení nového vozidla JSDH Nošovice
21. 05. 2021 9:00

Dodávka gastro zařízení do Radegastova šenku

Dodávka gastro zařízení do Radegastova šenku v Nošovicích
15. 10. 2020 8:09

Výstavba volnočasové odpočinkové zóny Radegastovy toulky v Nošovicích - místní část Malé Nošovice, k. ú. Nošovice

Výstavba volnočasové odpočinkové zóny Radegastovy toulky v Nošovicích - místní část Malé Nošovice, k. ú. Nošovice
20. 07. 2020 10:55

Obnova soustavy veřejného osvětlení Nošovice

Obnova soustavy veřejného osvětlení Nošovice
3. 07. 2020 10:35

Dodávka typového nábytku pro obec Nošovice

Dodávka typového nábytku pro obec Nošovice do objektu restaurace Radegastův šenk.
17. 04. 2020 12:33

Přeložka části vodního toku Osiník

Přeložka části vodního toku Osiník v k. ú. Nošovice za účelem výstavby komunitního domu pro seniory.
10. 03. 2020 8:59

Chodník a autobusová zastávka u restaurace Radegastův šenk, k. ú. Nošovice

Chodník a autobusová zastávka u restaurace Radegastův šenk, k. ú. Nošovice
18. 12. 2019 8:31

Výměna oken a dveří v budově obecního úřadu Nošovice

Výměna oken a dveří v budově obecního úřadu Nošovice
26. 07. 2019 10:16

Oprava fasády budovy Obecního úřadu obce Nošovice

Oprava fasády budovy Obecního úřadu obce Nošovice
25. 07. 2019 10:05

Vybudování nového dopravního hřiště u základní a mateřské školy Nošovice

Vybudování nového dopravního hřiště u základní a mateřské školy Nošovice
11. 06. 2019 16:12

Obnova části vnitřních prostor budovy základní a mateřské školy v Nošovicích

Obnova části vnitřních prostor budovy základní a mateřské školy v Nošovicích
11. 06. 2019 15:59

Modernizace části drátového rozhlasu záměnou za bezdrátový a rozšíření bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS Varovný a informační systém obyvatelstva v obci Nošovice

Modernizace části drátového rozhlasu záměnou za bezdrátový a rozšíření bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS Varovný a informační systém obyvatelstva v obci Nošovice.
29. 04. 2019 10:30

Oprava místních komunikací v Nošovicích

17. 09. 2018 11:14

"Rekonstrukce areálu Radegastův šenk"

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, kdy se bude jednat o změnu dokončené stavby. Cílem rekonstrukce a rozšíření objektu včetně vybudování objektů zahradního příslušenství je navýšit potřebné kapacity budovy, zvýšit současný standart vnitřního prostředí a množství poskytovaných služeb. Je tím sledována podpora života v obci, ale také podpora místního turismu. Záměrem je zejména vytvoření kvalitní restaurace, zlepšení zázemí i přístupu do místního společenského sálu, zkvalitnění ubytovacích prostor, vytvoření nových prostor pro pořádání menších konferencí, soukromých či firemních akcí, či jiných volnočasových aktivit. Navrhovanými úpravami dojde k posílení funkce veřejného stravování a funkce kulturně – vzdělávací. Nově bude objekt sloužit i ke sportovním účelům (bowling, případně prostor dětského hřiště) a v části pro bydlení (byt správce / personálu). Na řešenou stavbu se nevztahují ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči. Rozšířením podkrovních prostor (severní část) a vybudováním k nim přilehlé nástavby bowlingu vzniknou nové prostory pro veřejnost (společenská část) s kapacitou až 70 osob. Využitím stávajících půdních prostor nad 2.NP (jižní část) vzniknout 2 bytové jednotky.
18. 05. 2018 12:00

Rekonstrukce areálu Radegastův šenk

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, kdy se bude jednat o změnu dokončené stavby. Cílem rekonstrukce a rozšíření objektu včetně vybudování objektů zahradního příslušenství je navýšit potřebné kapacity budovy, zvýšit současný standart vnitřního prostředí a množství poskytovaných služeb. Je tím sledována podpora života v obci, ale také podpora místního turismu. Záměrem je zejména vytvoření kvalitní restaurace, zlepšení zázemí i přístupu do místního společenského sálu, zkvalitnění ubytovacích prostor, vytvoření nových prostor pro pořádání menších konferencí, soukromých či firemních akcí, či jiných volnočasových aktivit. Navrhovanými úpravami dojde k posílení funkce veřejného stravování a funkce kulturně – vzdělávací. Nově bude objekt sloužit i ke sportovním účelům (bowling, případně prostor dětského hřiště) a v části pro bydlení (byt správce / personálu). Na řešenou stavbu se nevztahují ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči. Rozšířením podkrovních prostor (severní část) a vybudováním k nim přilehlé nástavby bowlingu vzniknou nové prostory pro veřejnost (společenská část) s kapacitou až 70 osob. Využitím stávajících půdních prostor nad 2.NP (jižní část) vzniknout 2 bytové jednotky.
20. 11. 2017 8:30

Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt "Rekonstrukce areálu Radegastův šenk"

Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt "Rekonstrukce areálu Radegastův šenk"
10. 10. 2017 15:25

Mobilní laboratoř kvality ovzduší v Nošovicích

Předmětem zakázky je dodávka semimobilní monitorovací stanice pro měření kvality ovzduší v rozsahu Zákona o ochraně ovzduší, včetně kontinuálního měření PAU a VOC. Technické podmínky jsou stanoveny technickou dokumentací, která je součástí této Zadávací dokumentace jako příloha č. 1 Závazného návrhu smlouvy - Parametry zboží.
27. 09. 2017 16:26

Ubytování pro seniory v Nošovicích - zpracování projektové dokumentace

Zpracování objemové a zastavovací studie, společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
19. 12. 2016 8:51

Vyhotovení umělého povrchu (odpružený akrylát) na víceúčelovém hřišti v Nošovicích

Dodávka a montáž sportovního povrchu na víceúčelovém hřišti.
22. 09. 2016 9:02

Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby "Rekonstrukce areálu Radegastův šenk"

Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby.
22. 09. 2016 9:01

Kompostéry pro občany obcí Nošovice a Vojkovice

Dodávka 515 ks kompostérů o objemu min. 1 000 l a 1 ks štěpkovače.
2. 12. 2014 15:30

Chodník Nošovice III a Výstavba SSZ přechodu pro chodce u školy v Nošovicích

6. 10. 2014 10:20

Oddílná kanalizace obce Nošovice - technický dozor investora a koordinátora BOZP

Předmětem zakázky je obstarat a zařídit výkon technického dozoru investora při respektování legislativních a administrativních předpisů a technických norem, platných na území České republiky. Technický dozor investora, který je předmětem zakázky, bude spočívat zejména v kontrole kvality provádění stavby.
10. 07. 2014 11:11