Vyhledat v textu

Kalendář

P Ú S Č P S N
29
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
30
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
31
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
1
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
2
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
3
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
4
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
5
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
6
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
Nošovický miniexpres - výstavba náměstí
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
7
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
8
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
9
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
10
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
11
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
12
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
13
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
14
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
15
Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
16
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
17
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
18
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
19
Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
20
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
21
POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA JSDH NOŠOVICE
22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

PVU - elektronický nástroj nové generace

Dodávka gastro zařízení do Radegastova šenku

Dodávka gastro zařízení do Radegastova šenku v Nošovicích
15. 10. 2020 8:09

Výstavba volnočasové odpočinkové zóny Radegastovy toulky v Nošovicích - místní část Malé Nošovice, k. ú. Nošovice

Výstavba volnočasové odpočinkové zóny Radegastovy toulky v Nošovicích - místní část Malé Nošovice, k. ú. Nošovice
20. 07. 2020 10:55

Obnova soustavy veřejného osvětlení Nošovice

Obnova soustavy veřejného osvětlení Nošovice
3. 07. 2020 10:35

Dodávka typového nábytku pro obec Nošovice

Dodávka typového nábytku pro obec Nošovice do objektu restaurace Radegastův šenk.
17. 04. 2020 12:33

Přeložka části vodního toku Osiník

Přeložka části vodního toku Osiník v k. ú. Nošovice za účelem výstavby komunitního domu pro seniory.
10. 03. 2020 8:59

Chodník a autobusová zastávka u restaurace Radegastův šenk, k. ú. Nošovice

Chodník a autobusová zastávka u restaurace Radegastův šenk, k. ú. Nošovice
18. 12. 2019 8:31

Výměna oken a dveří v budově obecního úřadu Nošovice

Výměna oken a dveří v budově obecního úřadu Nošovice
26. 07. 2019 10:16

Oprava fasády budovy Obecního úřadu obce Nošovice

Oprava fasády budovy Obecního úřadu obce Nošovice
25. 07. 2019 10:05

Vybudování nového dopravního hřiště u základní a mateřské školy Nošovice

Vybudování nového dopravního hřiště u základní a mateřské školy Nošovice
11. 06. 2019 16:12

Obnova části vnitřních prostor budovy základní a mateřské školy v Nošovicích

Obnova části vnitřních prostor budovy základní a mateřské školy v Nošovicích
11. 06. 2019 15:59

Modernizace části drátového rozhlasu záměnou za bezdrátový a rozšíření bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS Varovný a informační systém obyvatelstva v obci Nošovice

Modernizace části drátového rozhlasu záměnou za bezdrátový a rozšíření bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS Varovný a informační systém obyvatelstva v obci Nošovice.
29. 04. 2019 10:30

Oprava místních komunikací v Nošovicích

17. 09. 2018 11:14

"Rekonstrukce areálu Radegastův šenk"

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, kdy se bude jednat o změnu dokončené stavby. Cílem rekonstrukce a rozšíření objektu včetně vybudování objektů zahradního příslušenství je navýšit potřebné kapacity budovy, zvýšit současný standart vnitřního prostředí a množství poskytovaných služeb. Je tím sledována podpora života v obci, ale také podpora místního turismu. Záměrem je zejména vytvoření kvalitní restaurace, zlepšení zázemí i přístupu do místního společenského sálu, zkvalitnění ubytovacích prostor, vytvoření nových prostor pro pořádání menších konferencí, soukromých či firemních akcí, či jiných volnočasových aktivit. Navrhovanými úpravami dojde k posílení funkce veřejného stravování a funkce kulturně – vzdělávací. Nově bude objekt sloužit i ke sportovním účelům (bowling, případně prostor dětského hřiště) a v části pro bydlení (byt správce / personálu). Na řešenou stavbu se nevztahují ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči. Rozšířením podkrovních prostor (severní část) a vybudováním k nim přilehlé nástavby bowlingu vzniknou nové prostory pro veřejnost (společenská část) s kapacitou až 70 osob. Využitím stávajících půdních prostor nad 2.NP (jižní část) vzniknout 2 bytové jednotky.
18. 05. 2018 12:00

Rekonstrukce areálu Radegastův šenk

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, kdy se bude jednat o změnu dokončené stavby. Cílem rekonstrukce a rozšíření objektu včetně vybudování objektů zahradního příslušenství je navýšit potřebné kapacity budovy, zvýšit současný standart vnitřního prostředí a množství poskytovaných služeb. Je tím sledována podpora života v obci, ale také podpora místního turismu. Záměrem je zejména vytvoření kvalitní restaurace, zlepšení zázemí i přístupu do místního společenského sálu, zkvalitnění ubytovacích prostor, vytvoření nových prostor pro pořádání menších konferencí, soukromých či firemních akcí, či jiných volnočasových aktivit. Navrhovanými úpravami dojde k posílení funkce veřejného stravování a funkce kulturně – vzdělávací. Nově bude objekt sloužit i ke sportovním účelům (bowling, případně prostor dětského hřiště) a v části pro bydlení (byt správce / personálu). Na řešenou stavbu se nevztahují ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči. Rozšířením podkrovních prostor (severní část) a vybudováním k nim přilehlé nástavby bowlingu vzniknou nové prostory pro veřejnost (společenská část) s kapacitou až 70 osob. Využitím stávajících půdních prostor nad 2.NP (jižní část) vzniknout 2 bytové jednotky.
20. 11. 2017 8:30

Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt "Rekonstrukce areálu Radegastův šenk"

Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt "Rekonstrukce areálu Radegastův šenk"
10. 10. 2017 15:25

Mobilní laboratoř kvality ovzduší v Nošovicích

Předmětem zakázky je dodávka semimobilní monitorovací stanice pro měření kvality ovzduší v rozsahu Zákona o ochraně ovzduší, včetně kontinuálního měření PAU a VOC. Technické podmínky jsou stanoveny technickou dokumentací, která je součástí této Zadávací dokumentace jako příloha č. 1 Závazného návrhu smlouvy - Parametry zboží.
27. 09. 2017 16:26

Ubytování pro seniory v Nošovicích - zpracování projektové dokumentace

Zpracování objemové a zastavovací studie, společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
19. 12. 2016 8:51

Vyhotovení umělého povrchu (odpružený akrylát) na víceúčelovém hřišti v Nošovicích

Dodávka a montáž sportovního povrchu na víceúčelovém hřišti.
22. 09. 2016 9:02

Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby "Rekonstrukce areálu Radegastův šenk"

Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby.
22. 09. 2016 9:01

Kompostéry pro občany obcí Nošovice a Vojkovice

Dodávka 515 ks kompostérů o objemu min. 1 000 l a 1 ks štěpkovače.
2. 12. 2014 15:30

Chodník Nošovice III a Výstavba SSZ přechodu pro chodce u školy v Nošovicích

6. 10. 2014 10:20

Oddílná kanalizace obce Nošovice - technický dozor investora a koordinátora BOZP

Předmětem zakázky je obstarat a zařídit výkon technického dozoru investora při respektování legislativních a administrativních předpisů a technických norem, platných na území České republiky. Technický dozor investora, který je předmětem zakázky, bude spočívat zejména v kontrole kvality provádění stavby.
10. 07. 2014 11:11

Oddílná kanalizace obce Nošovice

Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu s názvem: „Oddílná kanalizace obce Nošovice“. Předmětem projektu je vybudování oddílné splaškové kanalizace a napojení do kanalizačního systému aglomerace Dobrá. Blíže viz ZD.
18. 04. 2014 12:30

Energeticky úsporná opatření ZŠ Nošovice

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele energeticky úsporných opatření v budově ZŠ a MŠ Nošovice vč. rozšíření kapacity – učeben v tomto objektu. Stavba bude prováděna na stávajícím objektu Nošovice č.p. 125, 739 51 Dobrá, parcela č. 144, který je součástí zástavby. Vlastní stavební úpravy započnou zřízením zařízení staveniště, dále výměnou oken a dozděním části oken, zateplením mezistřeších prostor a aplikací kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn. Na závěr bude provedeno zateplení soklu a bude obnoven a doplněn okapový chodník podél obvodových stěn objektu. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou v 05/2011 subjektem BASIC Holding a.s., sídlem Družstevní 2288, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 286 42 67820. Při realizaci energeticky úsporných opatření dojde k rozšíření kapacity stávající budovy, a to vestavbou učeben do podkroví stávající ZŠ Nošovice. Jedná se o vestavbu dvou učeben (odborné učebny PC a výtvarné výchovy (keramika)) a kabinetu do stávajícího podkroví školy. Krom stavebních prací budou prováděny úpravy elektroinstalace (silnoproudá i slaboproudá), zdravotechniky, vytápění a klimatizace (chlazení bez strojní výměny vzduchu). Při stavebních prací bude zasaženo do statiky stávajícího objektu – bude zesilován krov, vybouráno stávající schodiště do 3.NP a provedeno schodiště nové, v dotčených prostorech bude nad stávající stropní konstrukcí vybudována nová nezávislá nosná konstrukce podlahy. Tato část stavby bude realizována dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou v 08/2012 subjektem Inpros F-M s. r. o, sídlem Tř. 28. října 639, 738 02 Frýdek - Místek.
31. 12. 2012 23:45