Vyhledat v textu

Kalendář

P Ú S Č P S N
27 28 29 30
Senior cvičení
1
Senior cvičení
2
Senior cvičení
3
Senior cvičení
4
Senior cvičení
5
Senior cvičení
6
Senior cvičení
7
Senior cvičení
8
Senior cvičení
9
Senior cvičení
10
Senior cvičení
11
Senior cvičení
12
Senior cvičení
13
Senior cvičení
14
Senior cvičení
15
Senior cvičení
16
Senior cvičení
17
Senior cvičení
18
Senior cvičení
19
Senior cvičení
20
Senior cvičení
21
Senior cvičení
22
Senior cvičení
23
Senior cvičení
24
Senior cvičení
25
Senior cvičení
26
Senior cvičení
27
Senior cvičení
28
Senior cvičení
29
Senior cvičení
30
Senior cvičení
31
Senior cvičení
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

PVU - elektronický nástroj nové generace

Zvýšení turistické atraktivity obcí Milówka a Nošovice

Zvýšení turistické atraktivity obcí Milówka a Nošovice
22. 09. 2021 14:25

Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice

Dodavatel PD Zázemí technických služeb Nošovice
31. 05. 2021 14:23

Dodavatel PD Nájemní byty Nošovice

Dodavatel projektové dokumentace „Nájemní byty Nošovice“ – SP, BP, DUSP a PDPS.
24. 05. 2021 15:25

Pořízení nového vozidla JSDH Nošovice

Pořízení nového vozidla JSDH Nošovice
21. 05. 2021 9:00

Dodávka gastro zařízení do Radegastova šenku

Dodávka gastro zařízení do Radegastova šenku v Nošovicích
15. 10. 2020 8:09

Výstavba volnočasové odpočinkové zóny Radegastovy toulky v Nošovicích - místní část Malé Nošovice, k. ú. Nošovice

Výstavba volnočasové odpočinkové zóny Radegastovy toulky v Nošovicích - místní část Malé Nošovice, k. ú. Nošovice
20. 07. 2020 10:55

Obnova soustavy veřejného osvětlení Nošovice

Obnova soustavy veřejného osvětlení Nošovice
3. 07. 2020 10:35

Dodávka typového nábytku pro obec Nošovice

Dodávka typového nábytku pro obec Nošovice do objektu restaurace Radegastův šenk.
17. 04. 2020 12:33

Přeložka části vodního toku Osiník

Přeložka části vodního toku Osiník v k. ú. Nošovice za účelem výstavby komunitního domu pro seniory.
10. 03. 2020 8:59

Chodník a autobusová zastávka u restaurace Radegastův šenk, k. ú. Nošovice

Chodník a autobusová zastávka u restaurace Radegastův šenk, k. ú. Nošovice
18. 12. 2019 8:31

Výměna oken a dveří v budově obecního úřadu Nošovice

Výměna oken a dveří v budově obecního úřadu Nošovice
26. 07. 2019 10:16

Oprava fasády budovy Obecního úřadu obce Nošovice

Oprava fasády budovy Obecního úřadu obce Nošovice
25. 07. 2019 10:05

Vybudování nového dopravního hřiště u základní a mateřské školy Nošovice

Vybudování nového dopravního hřiště u základní a mateřské školy Nošovice
11. 06. 2019 16:12

Obnova části vnitřních prostor budovy základní a mateřské školy v Nošovicích

Obnova části vnitřních prostor budovy základní a mateřské školy v Nošovicích
11. 06. 2019 15:59

Modernizace části drátového rozhlasu záměnou za bezdrátový a rozšíření bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS Varovný a informační systém obyvatelstva v obci Nošovice

Modernizace části drátového rozhlasu záměnou za bezdrátový a rozšíření bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek IZS Varovný a informační systém obyvatelstva v obci Nošovice.
29. 04. 2019 10:30

Oprava místních komunikací v Nošovicích

17. 09. 2018 11:14

"Rekonstrukce areálu Radegastův šenk"

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, kdy se bude jednat o změnu dokončené stavby. Cílem rekonstrukce a rozšíření objektu včetně vybudování objektů zahradního příslušenství je navýšit potřebné kapacity budovy, zvýšit současný standart vnitřního prostředí a množství poskytovaných služeb. Je tím sledována podpora života v obci, ale také podpora místního turismu. Záměrem je zejména vytvoření kvalitní restaurace, zlepšení zázemí i přístupu do místního společenského sálu, zkvalitnění ubytovacích prostor, vytvoření nových prostor pro pořádání menších konferencí, soukromých či firemních akcí, či jiných volnočasových aktivit. Navrhovanými úpravami dojde k posílení funkce veřejného stravování a funkce kulturně – vzdělávací. Nově bude objekt sloužit i ke sportovním účelům (bowling, případně prostor dětského hřiště) a v části pro bydlení (byt správce / personálu). Na řešenou stavbu se nevztahují ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči. Rozšířením podkrovních prostor (severní část) a vybudováním k nim přilehlé nástavby bowlingu vzniknou nové prostory pro veřejnost (společenská část) s kapacitou až 70 osob. Využitím stávajících půdních prostor nad 2.NP (jižní část) vzniknout 2 bytové jednotky.
18. 05. 2018 12:00

Rekonstrukce areálu Radegastův šenk

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, kdy se bude jednat o změnu dokončené stavby. Cílem rekonstrukce a rozšíření objektu včetně vybudování objektů zahradního příslušenství je navýšit potřebné kapacity budovy, zvýšit současný standart vnitřního prostředí a množství poskytovaných služeb. Je tím sledována podpora života v obci, ale také podpora místního turismu. Záměrem je zejména vytvoření kvalitní restaurace, zlepšení zázemí i přístupu do místního společenského sálu, zkvalitnění ubytovacích prostor, vytvoření nových prostor pro pořádání menších konferencí, soukromých či firemních akcí, či jiných volnočasových aktivit. Navrhovanými úpravami dojde k posílení funkce veřejného stravování a funkce kulturně – vzdělávací. Nově bude objekt sloužit i ke sportovním účelům (bowling, případně prostor dětského hřiště) a v části pro bydlení (byt správce / personálu). Na řešenou stavbu se nevztahují ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči. Rozšířením podkrovních prostor (severní část) a vybudováním k nim přilehlé nástavby bowlingu vzniknou nové prostory pro veřejnost (společenská část) s kapacitou až 70 osob. Využitím stávajících půdních prostor nad 2.NP (jižní část) vzniknout 2 bytové jednotky.
20. 11. 2017 8:30

Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt "Rekonstrukce areálu Radegastův šenk"

Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekt "Rekonstrukce areálu Radegastův šenk"
10. 10. 2017 15:25

Mobilní laboratoř kvality ovzduší v Nošovicích

Předmětem zakázky je dodávka semimobilní monitorovací stanice pro měření kvality ovzduší v rozsahu Zákona o ochraně ovzduší, včetně kontinuálního měření PAU a VOC. Technické podmínky jsou stanoveny technickou dokumentací, která je součástí této Zadávací dokumentace jako příloha č. 1 Závazného návrhu smlouvy - Parametry zboží.
27. 09. 2017 16:26

Ubytování pro seniory v Nošovicích - zpracování projektové dokumentace

Zpracování objemové a zastavovací studie, společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
19. 12. 2016 8:51

Vyhotovení umělého povrchu (odpružený akrylát) na víceúčelovém hřišti v Nošovicích

Dodávka a montáž sportovního povrchu na víceúčelovém hřišti.
22. 09. 2016 9:02

Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby "Rekonstrukce areálu Radegastův šenk"

Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby.
22. 09. 2016 9:01

Kompostéry pro občany obcí Nošovice a Vojkovice

Dodávka 515 ks kompostérů o objemu min. 1 000 l a 1 ks štěpkovače.
2. 12. 2014 15:30

Chodník Nošovice III a Výstavba SSZ přechodu pro chodce u školy v Nošovicích

6. 10. 2014 10:20