Vyhledat v textu

Kalendář

P Ú S Č P S N
27
Informace o využití příspěvku z programu Dobrý soused společnosti Hyundai
28
Informace o využití příspěvku z programu Dobrý soused společnosti Hyundai
29
Informace o využití příspěvku z programu Dobrý soused společnosti Hyundai
30
Informace o využití příspěvku z programu Dobrý soused společnosti Hyundai
31
Informace o využití příspěvku z programu Dobrý soused společnosti Hyundai
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Nabídka volného pracovního místa ZZC Vyšní Lhoty

Domovník.pdf


Publikováno 15. 9. 2021 9:52

Nabídka ke koupi zemědělského pozemku na území Skalice

zemedelsky pozemek.pdf


Publikováno 13. 9. 2021 16:55

Sportovní den SOPM ve Vojkovicích


Publikováno 3. 9. 2021 12:47

Kino pro děti

Datum konání: 29. 8. 2021

Kino pro děti 29. 8. 2021.pdf

Obec Vyšní Lhoty zve všechny děti na promítání nové české pohádky
„PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE“

Na neděli 29.8.2021jsme připravili pro všechny děti promítání pohádky v sále restaurace Maryčka.
Začátek promítání je naplánován na 17.00 hodin,
vstup zdarma.


Publikováno 23. 8. 2021 14:03

Trh vzdělávání a uplatnění 2021

Pozvánka na prezentační akci škol a zaměstnavatelů na podporu volby povolání, kterou pod názvem „Trh vzdělávání a uplatnění 2021“ připravuje Úřad práce ČR ve spolupráci se statutárním městem Frýdek-Místek a dalšími partnery ve čtvrtek 30.9.2021 v době od 10 do 16 hodin v hale Polárka ve Frýdku-Místku. 

Pro návštěvníky (žáky, rodiče, pedagogy ZŠ i vystavovatele) v současné době platí:

 • Zakazuje se vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, popř. nesplňují dále stanovené podmínky, či nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat organizátorovi akce, tzn. splnění podmínky pro vstup na akci dané mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky:

a)    osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b)    osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c)    osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno léčivým přípravkem

                  i.        obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

                 ii.        léčivým přípravkem jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.

d)    osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e)    osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo

f)     osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Splnění podmínky pro vstup bude každý návštěvník prokazovat pořadateli akce.

 • Návštěvníkům se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách.
 • Každý návštěvník bude dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od další osoby, nejde-li o osoby ze společné domácnosti.

Akci připravujeme za stávající situace. Její realizace bude přizpůsobena aktuálně platným hygienickým a protiepidemickým opatřením. V případě zcela nepříznivého vývoje situace může být akce v krajním případě zrušena. Tuto skutečnost bychom oznámili nejpozději týden před konáním. 

 

Trh vzdělávání - leták 30.9.2021.pdf


Publikováno 23. 8. 2021 12:55

Nabídka volného pracovního místa

Nabídka volného pracovního místa - uklízeč/uklízečka, na zástup za dlouhodobou PN v ZZC Vyšní Lhoty.

Uklízečka.pdf

 

 


Publikováno 18. 8. 2021 15:17

Chata Prašivá Vás zve

 • 4.září od 16 hodin - ODPOLEDNE S HIMÁLAJSKÝM HOROLEZCEM LIBOREM UHREM - spousta srandy na Prašivé
  11.-12.září celý víkend - SETKÁNÍ ČTENÁŘŮ A DOPISOVATELŮ ČASOPISU TURISTA - besedy, diskuze, výlety
  19.září v 18 hodin - Slavnostní start expedice "ČERNOBYL NA KOLEČKÁCH" - více na: www.cernobylnakoleckach.cz
  9.října - SRAZ PĚŠÍCH TURISTŮ A CYKLOTURISTŮ NA PRAŠIVÉ - společné opékání párků, muzika apod.
  16.října od 16 hodin - BUBÍNKOVÁNÍ NA PRAŠIVÉ - fajn zábava v podání spolku SOUL z Rychvaldu
  17.řijna od 11:30 hodin - KŘEST NOVÉ KNÍŽKY o Prašivé a POŽEHNÁNÍ DŘEVOŘEZEB svatých v okolí kostelíka
  23.října od 14 hodin - LAŠSKÝ DEN na Prašivé - odpoledne plné zábavy pod patronátem lašského krále
  6.listopadu od 18 hodin - JAK SE RODÍ HORSKÝ VŮDCE - beseda Petera Szabadose
  17.listopadu od 18 hodin - CESTOVATELSKÁ SHOW JIRKY KOLBABY - aneb cestovatel Rádia Impuls v akci 
  27.-28.listopadu - ZIMNÍ TÁBOŘENÍ NA PRAŠIVÉ - ojedinělá akce pro milovníky zimního táboření

... a další akce již pro Vás připravujeme...   

Poznámka: veškeré akce na Prašivé jsou na bázi dobrovolného vstupného, které je věnováno na obnovu chaty Prašivá.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Vaše chata Prašivá

www.ChataPrasiva.cz


Publikováno 17. 8. 2021 11:28

Pozvánka na GASTROVICE - gastrofestival na Ostravici

Datum konání: 11. 9. 2021

Plakát_online_1.png


Publikováno 16. 8. 2021 16:09

Nabídka sociálních služeb organizace Tichý svět

Jsme organizace Tichý svět, která poskytuje sociální služby osobám se sluchovým postižením. S ohledem na stárnoucí populaci se snížení kvality sluchu vyskytuje častěji. Tichý svět poskytuje odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci a tlumočnické služby. Pomáhá například s vyřízením osobních dokumentů, dluhovou problematikou, ale také s nácvikem různých dovedností. Za klienty dle potřeby dojíždíme v rámci MSK, sociální služby jsou zdarma .

 

 

Informační leták_MSK.pdf

leták TS.pdf


Publikováno 16. 8. 2021 16:07

NOŠOVICKÉ SLAVNOSTI

Datum konání: 21. 8. 2021

V případě nedoložení dokladu o bezinfekčnosti, je možno se otestovat u vchodu (s sebou kartu zdravotní pojišťovny)


Publikováno 11. 8. 2021 12:30