IMG

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Elektronická úřední deska Obce Nošovice zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce. Úřední desku a elektronickou úřední desku spravuje sekretariát obce Nošovice.

Na úřední desce a elektronické úřední desce se zveřejňují písemnosti:

  1. V případech stanovených právními předpisy,
  2. V případech, kdy právní předpis stanoví, že se písemnost zveřejňuje způsobem v místě obvyklým, rozhodne-li tak starosta obce,
  3. Rozhodne-li tak starosta obce, a to po dobu jím stanovenou,
  4. Na základě žádosti jiných orgánů veřejné moci, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
Kategorie:Název Vyvěšeno Sejmuto
Smlouva o finanční návratné pomoci č. 10 - energeticky úsporné opatření 1. 9. 2023 19. 9. 2026
Smlouva o finanční návratné pomoci č. 9 - energeticky úsporné opatření 1. 6. 2023 1. 6. 2026
Smlouva o finanční návratné pomoci č. 8 - energeticky úsporné opatření 8. 3. 2023 8. 3. 2026
SOPM Dobrá; Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve… 3. 7. 2023 31. 7. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 9 5. 5. 2021 5. 5. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 8 26. 4. 2021 26. 4. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 2 19. 4. 2021 19. 4. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 7 14. 4. 2021 14. 4. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 1 18. 3. 2021 18. 3. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 3 18. 3. 2021 18. 3. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 6 18. 3. 2021 18. 3. 2024
Návrh rozpočtu SOPM na rok 2024 15. 11. 2023 31. 12. 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOPM na léta 2025 - 2027 15. 11. 2023 31. 12. 2023
Návrh rozpočtu na rok 2024 DSO Region Slezská brána 30. 10. 2023 16. 12. 2023
NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025 - 2026 DSO RSB 30. 10. 2023 16. 12. 2023
Pozvánka na zasedání ZO obce Nošovice 30. 11. 2023 12. 12. 2023
Veřejná vyhláška - rozhodnutí 22. 11. 2023 8. 12. 2023
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 10. 11. 2022
Smlouvy o finanční návratné pomoci č. 5-7 - energeticky úsporné opatření 14. 12. 2022
Sdružení obcí Povodí Morávky - oznámení o zveřejnění dokumentů 20. 12. 2022
ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI NA PODPORU ÚSPOR ENERGIÍ PRO OBČANY 15. 2. 2023
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 8. 3. 2023
Návrh rozpočtu obce Nošovice na rok 2024 23. 11. 2023
Region Slezská brána - oznámení o zveřejnění dokumentů 1. 1. 2023
Obec Nošovice - oznámení o zveřejnění dokumentů 1. 1. 2023
Smlouvy o finanční návratné pomoci č. 1-4 - energeticky úsporné opatření 15. 11. 2022

Naposledy změněno: 30. 11. 2023 7:44