IMG

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Elektronická úřední deska Obce Nošovice zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce. Úřední desku a elektronickou úřední desku spravuje sekretariát obce Nošovice.

Na úřední desce a elektronické úřední desce se zveřejňují písemnosti:

  1. V případech stanovených právními předpisy,
  2. V případech, kdy právní předpis stanoví, že se písemnost zveřejňuje způsobem v místě obvyklým, rozhodne-li tak starosta obce,
  3. Rozhodne-li tak starosta obce, a to po dobu jím stanovenou,
  4. Na základě žádosti jiných orgánů veřejné moci, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
Kategorie:
Název Vyvěšeno1 Sejmuto2
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu 10. 7. 2024 28. 7. 2024
Odstávka elektrické energie - 31. 7. 2024 (v areálu HMMC) 10. 7. 2024 28. 7. 2024
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 14 - energeticky úsporné opatření 14. 6. 2024 14. 6. 2027
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 11 - energeticky úsporné opatření 21. 3. 2024 21. 3. 2027
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 12 - energeticky úsporné opatření 21. 3. 2024 21. 3. 2027
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 13 - energeticky úsporné opatření 21. 3. 2024 21. 3. 2027
Zásady pro poskytování návratné finanční výpomoci na podporu úspor energií pro občany 2024 14. 12. 2023 20. 12. 2024
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 10 - energeticky úsporné opatření 1. 9. 2023 19. 9. 2026
SOPM Dobrá; Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve… 3. 7. 2023 31. 7. 2024
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 9 - energeticky úsporné opatření 1. 6. 2023 1. 6. 2026
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 8 - energeticky úsporné opatření 8. 3. 2023 8. 3. 2026
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 8. 3. 2023 8. 3. 2026
Region Slezská brána - oznámení o zveřejnění dokumentů 1. 1. 2023
Obec Nošovice - oznámení o zveřejnění dokumentů 1. 1. 2023
Sdružení obcí Povodí Morávky - oznámení o zveřejnění dokumentů 20. 12. 2022
Smlouvy o finanční návratné pomoci č. 5-7 - energeticky úsporné opatření 14. 12. 2022 14. 12. 2025
Smlouvy o finanční návratné pomoci č. 1-4 - energeticky úsporné opatření 15. 11. 2022 15. 11. 2025
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 10. 11. 2022 10. 11. 2025

Naposledy změněno: 10. 7. 2024 9:45