IMG

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Elektronická úřední deska Obce Nošovice zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce. Úřední desku a elektronickou úřední desku spravuje sekretariát obce Nošovice.

Na úřední desce a elektronické úřední desce se zveřejňují písemnosti:

  1. V případech stanovených právními předpisy,
  2. V případech, kdy právní předpis stanoví, že se písemnost zveřejňuje způsobem v místě obvyklým, rozhodne-li tak starosta obce,
  3. Rozhodne-li tak starosta obce, a to po dobu jím stanovenou,
  4. Na základě žádosti jiných orgánů veřejné moci, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
Kategorie:Název Vyvěšeno1 Sejmuto2
Rozšíření parkovací plochy VPC HMMC Nošovice 7. 6. 2023 10. 7. 2023
Smlouva o finanční návratné pomoci č. 9 - energeticky úsporné opatření 1. 6. 2023 1. 6. 2026
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 1. 6. 2023 1. 7. 2023
Návrh závěrečného účtu DSO RSB za rok 2022 29. 5. 2023 31. 7. 2023
Návrh závěrečného účtu a Zpráva o přezkumu hospodaření SOPM za rok 2022 29. 5. 2023 31. 7. 2023
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Dobrovolného svazku obcí Regionu Slezská brána 29. 5. 2023 16. 6. 2023
Závěrečný účet obce za rok 2022 13. 3. 2023
Smlouva o finanční návratné pomoci č. 8 - energeticky úsporné opatření 8. 3. 2023 8. 3. 2026
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 8. 3. 2023
ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI NA PODPORU ÚSPOR ENERGIÍ PRO OBČANY 15. 2. 2023
Region Slezská brána - oznámení o zveřejnění dokumentů 1. 1. 2023
Obec Nošovice - oznámení o zveřejnění dokumentů 1. 1. 2023
Sdružení obcí Povodí Morávky - oznámení o zveřejnění dokumentů 20. 12. 2022
Smlouvy o finanční návratné pomoci č. 5-7 - energeticky úsporné opatření 14. 12. 2022
Smlouvy o finanční návratné pomoci č. 1-4 - energeticky úsporné opatření 15. 11. 2022
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 10. 11. 2022
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 9 5. 5. 2021 5. 5. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 8 26. 4. 2021 26. 4. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 2 19. 4. 2021 19. 4. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 7 14. 4. 2021 14. 4. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 1 18. 3. 2021 18. 3. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 3 18. 3. 2021 18. 3. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 6 18. 3. 2021 18. 3. 2024

Naposledy změněno: včera v 16:18