IMG

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Elektronická úřední deska Obce Nošovice zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce. Úřední desku a elektronickou úřední desku spravuje sekretariát obce Nošovice.

Na úřední desce a elektronické úřední desce se zveřejňují písemnosti:

  1. V případech stanovených právními předpisy,
  2. V případech, kdy právní předpis stanoví, že se písemnost zveřejňuje způsobem v místě obvyklým, rozhodne-li tak starosta obce,
  3. Rozhodne-li tak starosta obce, a to po dobu jím stanovenou,
  4. Na základě žádosti jiných orgánů veřejné moci, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
Kategorie:
Název Vyvěšeno Sejmuto
Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za rok 2023 12. 4. 2024 31. 5. 2024
Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí SOPM 12. 4. 2024 23. 4. 2024
Finanční úřad pro MSK, Ostrava; Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024 10. 4. 2024 14. 5. 2024
Veřejná vyhláška OOP - stanovení přechodné úpravy provozu 4. 4. 2024 22. 4. 2024
V699 - přestavba na sdružené vedení 400 a 110 kV - info o dokumentaci záměru podle zákona o… 4. 4. 2024 22. 4. 2024
Volby do Evropského parlamentu 2024 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 4. 4. 2024 8. 6. 2024
Volby do Evropského parlamentu 2024 - informace o zásadách a způsobu hlasování 4. 4. 2024 8. 6. 2024
Volby do Evropského parlamentu 2024 4. 4. 2024 8. 6. 2024
Návrh závěrečného účtu obce Nošovice za rok 2023 3. 4. 2024
Rozhodnutí - veřejná vyhláška - Odkanalizování Malých Nošovic-I. a II. etapa včetně ČOV 2. 4. 2024 20. 4. 2024
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 11 - energeticky úsporné opatření 21. 3. 2024 21. 3. 2027
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 12 - energeticky úsporné opatření 21. 3. 2024 21. 3. 2027
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 13 - energeticky úsporné opatření 21. 3. 2024 21. 3. 2027
Záměr prodeje 29. 2. 2024 15. 4. 2024
Informace finančního úřadu k podávání přiznání k daním z příjmů 14. 2. 2024 30. 4. 2024
Zásady pro poskytování návratné finanční výpomoci na podporu úspor energií pro občany 2024 14. 12. 2023 20. 12. 2024
Návrh rozpočtu obce Nošovice na rok 2024 23. 11. 2023
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 10 - energeticky úsporné opatření 1. 9. 2023 19. 9. 2026
SOPM Dobrá; Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve… 3. 7. 2023 31. 7. 2024
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 9 - energeticky úsporné opatření 1. 6. 2023 1. 6. 2026
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 8 - energeticky úsporné opatření 8. 3. 2023 8. 3. 2026
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 8. 3. 2023
ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI NA PODPORU ÚSPOR ENERGIÍ PRO OBČANY 15. 2. 2023
Region Slezská brána - oznámení o zveřejnění dokumentů 1. 1. 2023
Obec Nošovice - oznámení o zveřejnění dokumentů 1. 1. 2023
Sdružení obcí Povodí Morávky - oznámení o zveřejnění dokumentů 20. 12. 2022
Smlouvy o finanční návratné pomoci č. 5-7 - energeticky úsporné opatření 14. 12. 2022
Smlouvy o finanční návratné pomoci č. 1-4 - energeticky úsporné opatření 15. 11. 2022
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 10. 11. 2022
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 9 5. 5. 2021 5. 5. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 8 26. 4. 2021 26. 4. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 2 19. 4. 2021 19. 4. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 7 14. 4. 2021 14. 4. 2024

Naposledy změněno: včera v 14:20