IMG

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny obsahově stejné dokumenty. V případě vícestránkových dokumentů může být na listinné úřední desce uvedeno pouze oznámení o vyvěšení, přičemž originál dokumentu lze prohlédnout na obecním úřadě.

Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem a je přístupná 24h denně.

Elektronická úřední deska Obce Nošovice zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce. Úřední desku a elektronickou úřední desku spravuje sekretariát obce Nošovice.

Na úřední desce a elektronické úřední desce se zveřejňují písemnosti:

  1. V případech stanovených právními předpisy,
  2. V případech, kdy právní předpis stanoví, že se písemnost zveřejňuje způsobem v místě obvyklým, rozhodne-li tak starosta obce,
  3. Rozhodne-li tak starosta obce, a to po dobu jím stanovenou,
  4. Na základě žádosti jiných orgánů veřejné moci, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
Kategorie:
Název Vyvěšeno Sejmuto
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí stavby "Optická síť C2NET – Propojení Nošovice - Nižní… 23. 5. 2024 10. 6. 2024
Informace o konání veřejného projednání záměru „V699 – přestavba na sdružené vedení 400 a 110 kV“… 22. 5. 2024 8. 6. 2024
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2024 20. 5. 2024 7. 6. 2024
Seznámení s podklady rozhodnutí o odvoláních "R48-MÚK Nošovice" 20. 5. 2024 7. 6. 2024
DSO Region Slezská brána, Návrh závěrečného účtu za rok 2023,včetně zprávy o přezkoumání hospodaření 6. 5. 2024 28. 6. 2024
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024 26. 4. 2024 31. 5. 2024
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a… 23. 4. 2024 31. 5. 2024
Volby do Evropského parlamentu 2024 - informace o počtu a sídle volebních okrsků 23. 4. 2024 9. 6. 2024
Porovnání všech položek výpočtu cen pro stočné za rok 2023 12. 4. 2024 31. 5. 2024
Volby do Evropského parlamentu 2024 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 4. 4. 2024 8. 6. 2024
Volby do Evropského parlamentu 2024 - informace o zásadách a způsobu hlasování 4. 4. 2024 8. 6. 2024
Volby do Evropského parlamentu 2024 4. 4. 2024 8. 6. 2024
Návrh závěrečného účtu obce Nošovice za rok 2023 3. 4. 2024
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 11 - energeticky úsporné opatření 21. 3. 2024 21. 3. 2027
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 12 - energeticky úsporné opatření 21. 3. 2024 21. 3. 2027
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 13 - energeticky úsporné opatření 21. 3. 2024 21. 3. 2027
Zásady pro poskytování návratné finanční výpomoci na podporu úspor energií pro občany 2024 14. 12. 2023 20. 12. 2024
Návrh rozpočtu obce Nošovice na rok 2024 23. 11. 2023
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 10 - energeticky úsporné opatření 1. 9. 2023 19. 9. 2026
SOPM Dobrá; Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve… 3. 7. 2023 31. 7. 2024
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 9 - energeticky úsporné opatření 1. 6. 2023 1. 6. 2026
Smlouva o finanční návratné výpomoci č. 8 - energeticky úsporné opatření 8. 3. 2023 8. 3. 2026
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 8. 3. 2023
ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI NA PODPORU ÚSPOR ENERGIÍ PRO OBČANY 15. 2. 2023
Region Slezská brána - oznámení o zveřejnění dokumentů 1. 1. 2023
Obec Nošovice - oznámení o zveřejnění dokumentů 1. 1. 2023
Sdružení obcí Povodí Morávky - oznámení o zveřejnění dokumentů 20. 12. 2022
Smlouvy o finanční návratné pomoci č. 5-7 - energeticky úsporné opatření 14. 12. 2022
Smlouvy o finanční návratné pomoci č. 1-4 - energeticky úsporné opatření 15. 11. 2022
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 10. 11. 2022

Naposledy změněno: 24. 5. 2024 9:33