mapa

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec Nošovice > Aktuality > Příspěvky na podporu včelařství - informace

Příspěvky na podporu včelařství - informaceDatum konání:
19.3.2014
Datum ukončení:
30.6.2014

INFORMACE

k Dotačnímu programu Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014

Podrobné podmínky tohoto programu jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje:www.kr-moravskoslezsky.cz veřejná správa – krajský úřad – úřední deska – dotace – vyhlášené dotační programy

Dotace bude poskytnuta začínajícím včelařům ve výši 50 % prokazatelně vynaložených nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období od 19. května 2014 do dne podání žádosti.

Žadatelé budou moci podávat žádosti o dotaci na podatelnu krajského úřadu v období od 30. 5. 2014 do 30. 6. 2014.

min. výše dotace 3.000,-- Kč, max. výše dotace 15.000,-- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!!! Před vlastním podáním žádosti je nutno dodržet následující postup !!!!

1.    ŽÁDOST VYPLNIT VE 4 ORIGINÁLNÍCH VYHOTOVENÍCH, PODEPSAT OSOBNĚ KAŽDÉ VYHOTOVENÍ ŽÁDOSTI

 

2.    ŽÁDOST (4 ORIGINÁLNÍ VYHOTOVENÍ) PODAT V ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ A ZALEPENÉ OBÁLCE, KTERÁ BUDE MÍT TYTO NÁLEŽITOSTI:

NÁZEV ODVĚTVOVÉHO ODBORU: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

KÓD PROGRAMU: ŽPZ/03/2014

PLNÉ JMÉNO ŽADATELE A ADRESU (MÍSTO TRVALÉHO POBYTU)

- Text „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O DOTACI“

K ŽÁDOSTI DOLOŽIT VŠECHNY PŘÍLOHY DLE ODST. 6 DOTAČNÍHO PROGRAMU

 

3.    ŽÁDOSTSPOLU SE VŠEMI PŘÍLOHAMI PODAT PROSTŘEDNICTVÍM PROVOZOVATELE POŠTOVNÍCH SLUŽEB NEBO NA PODATELNĚ KRAJSKÉHO ÚŘADU NA TUTO ADRESU:

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Bližší informace o dotačním programu je možno získat také na tel. č.: 595 622 530, 595 622 532, 595 622 698.